Hidromod Verileri

Yüksek çözünürlüklü çözümler.

Toprak Nemi


Uydu ve tahmin modellerinden elde edilen çok yüksek çözünürlüklü toprak nemi verilerini gerçek zamanlı ve parsel bazında tahmini.

Bitki Sağlığı


Gerçek zamanlı uydu gözlemleriyle bitki sağlığındaki değişimlerin gözlemlenmesi ve erken teşhis.

Kuraklık Analizi


Geçmiş ve günümüz koşullarının analizi ve geleceğe yönelik mevsimsel tahminler ile erken uyarı.

Hava Tahmini


Bütün hidrometeorolojik değişkenlerin (yağış, sıcaklık, toprak nemi, rüzgar vs.) kısa zamanlı 10 günlük ve mevsimsel 6 aylık tahminlerin geliştirdiğimiz nümerik hava modelleri ile elde edilmesi.

Akım Tahmini


Yürksek doğruluk paylı kısa zamanlı 10 günlük ve mevsimsel 6 aylık akım tahminlerin geliştirdiğimiz modelleri ile operasyonel olarak elde edilmesi.

Buğday Rekolte Tahmini


Yüksek doğruluklu uydu verileri ve nümerik hava tahmin modellerimiz sayesinde geçmiş ve mevsimsel tahminleri kullanarak buğday rekolte tahmini yapılması.

İklim Projeksiyonu


2100 yılına kadar iklim değişikliğinden kaynaklı bütün hidrometeorolojik değişkenlerin (yağış, sıcaklık, toprak nemi, rüzgar vs.) yüksek çözünürlükte projeksiyonunun elde edilmesi.

Rüzgar Tahmini


Türbin seviyesinde bölgesel bazlı kalibre edilmiş nümerik tahmin modellerini kullanarak yüksek doğruluklu operasyonel rüzgar tahmini.

Güneş Radyasyon Tahmini


Uydu verilerini ve bölgesel bazlı kalibre edilmiş nümerik tahmin modellerini kullanarak güneş enerjisi tarlalarına yönelik yüksek çözünürlüklü operasyonel enerji tahmini

Örnek Verileri Deneyin

Ortadoğu Teknik Üniversitesi için elde edilmiş NDVI test verisini deneyerek ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olun.

Enlem 1

Enlem 2

Enlem 3

Enlem 4

Boylam 1

Boylam 2

Boylam 3

Boylam 4

Başlangıç Yılı

Bitiş Yılı