Çözümlerimiz

Hidrometeorolojik Tahminler

Kısa Vadeli Tahminler

Rüzgar, yağış, sıcaklık, nem, basınç ve akış gibi hidrometeorolojik değişkenlerin 1 ila 15 günlük kısa vadeli tahminleri, herhangi bir konum üzerinde 1 km mekansal çözünürlük ile sağlanabilir.

Mevsimsel Tahminler

1 ila 6 ay arasında rüzgar, yağış, sıcaklık, nem, basınç ve akış gibi hidrometeorolojik değişkenlerin mevsimsel tahminleri sağlanabilir.

İklim Değişikliği

Rüzgar, yağış, sıcaklık, nem, basınç ve akış gibi hidrometeorolojik değişkenlerin 50 ila 100 yıl arasında uzun vadeli projeksiyonları herhangi bir konum üzerinde sağlanabilir.

Enerji Potansiyel Tahminleri

Güneş ve Rüzgar Enerjisi Güç Potansiyeli Tahmini

Rüzgar türbinleri için kısa vadeli yüksek hassasiyetli rüzgar hızı ve üretilen enerji tahminleri sağlayabiliriz.

Hidroelektrik Potansiyel Tahmini

Kısa ve mevsimsel akış tahminleri sağlayabilir ve rezervuarların havzası tarafından üretilen akış potansiyelini hesaplayabiliriz. Bu tür tahminler özellikle erken uyarı sistemleri tasarlayan ve hidroelektrik enerji üreten karar mekanizmaları için yararlıdır.Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Kuraklık Analizi ve Risk Değerlendirmesi

Bölgelere göre kuraklık özelliklerinin (büyüklük, süre ve sıklık) mevsimsel tahminlerini ve iklim tahminlerini analiz edebilir ve yapabiliriz. Farklı kuraklık türleri (meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal) için uzayda ve zamanda yapılan bu tür değerlendirmeler kuraklık riskiyle ilgili uygulamalar için çok önemlidir.

Orman Yangını Risk Değerlendirmesi

Uzaktan algılama gözlemleri ve model simülasyonları kullanarak bölgelerin orman yangın riskini değerlendirebilir ve tahmin edebiliriz.

Tarımsal Tahmin ve Sınıflandırmalar

Arazi Örtüsü Sınıflandırması

Değişikliği sınıflandırabilir ve farklı arazi örtülerinin mevcut koşullarını (örn. orman yangınlarının yayılımının değerlendirilmesi, kentsel arazi alanı yayılımı, su kütlesi alanı değişimi) tespit edebiliriz.

Tarımsal Ürün Sınıflandırması

Geniş alanlar üzerinde tarımsal ürünlerin dağılımını tespit edebiliriz. Bu tür uygulamalar, yetiştirilen tarımsal ürünlerin mekansal ve zamansal değişkenliğinin analizi için yararlıdır.

Tarımsal Rekolte Tahmini

Buğday Rekolte Tahmini

Yapay zeka ve makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen uzaktan algılama gözlemleri ve model simülasyonları kullanarak birkaç ay önceden buğday verimine ilişkin tahminler sağlayabiliriz.

Büyük Veri Analizi

Büyük Veri Analizi

Çeşitli yapay zeka ve istatistiksel teknikler kullanarak zaman serilerinde veya mekansal olarak geniş alanlarda bulunan zamansal ve/veya mekansal sinyalleri tespit edebiliriz. Büyük veri kümelerinde gizlenen ilgili bilgiler yüksek hassasiyetle çıkarılabilir.